אני רץ

ביתי וביתך

אחזתיו

ביתי וביתך

אתה מולך

לברוח

בתחנת רכבת

יעקב ועשו

מחשבות על עצלנות

שומר הנבואה

אם היו לי תשובות

חומות יריחו

מחשבות על כעס

בתחנת רכבת

צום דניאל

מחשבות על רכילות

אחזתיו

אל הרומים י”ב, 21

שבע מנורות

מחשבות על דחייה

תהילים קי”ט, ק”ה

שמשון

תיבת נח