ביתי וביתך

אני רץ

יעקב ועשו

הבשורה על פי מתי פרק ב'

מחשבות על עצלנות

בתחנת רכבת

חומות יריחו

אתה מולך

מחשבות על כעס

אחזתיו

ביתי וביתך

שומר הנבואה

צום דניאל

אם היו לי תשובות

לברוח

אל הרומים י"ב, 21

מחשבות על רכילות

תהילים קי"ט, ק"ה

בתחנת רכבת

שמשון

מחשבות על דחייה

יהושע א', ה'

תיבת נח