אדם וחווה

אחזתיו

אחזתיו

איך יאמינו

איך עושה אלוהים?

אל האפסים ד', 2

אל האפסים ד', 32

אל האפסים ה', 1

אל הגלטים ה', 25

אל הגלטים ה', 25

אל הגלטים ו', 9

אל הקולוסים א', 16-17

אל הקולוסים ג', 12

אל הקולוסים ג', 16

אל הרומים ח', 37

אל הרומים י"א, 26