ביתי וביתך

שבע מנורות

אל הקולוסים א', 16-17

אני רץ

אתה מולך

ביתי וביתך

בתחנת רכבת

דרכיך

חומות יריחו

פרשת בראשית

פרשת חיי שרה

צום דניאל

שומר הנבואה

תהילים קכ"א, ז'

מחשבות על סבלנות

תהילים קכ"א, ד'

דוד וגולית

תהילים צ"א, י"א

אל הגלטים ו', 9

תהילים ל"ד, י"ט

מחשבות על תקווה