תהילים קכ"א, ז'

מחשבות על סבלנות

תהילים קכ"א, ד'

דוד וגולית

תהילים צ"א, י"א

אל הגלטים ו', 9

תהילים ל"ד, י"ט

מחשבות על תקווה

אל הגלטים ה', 25

זכריה ד', ו'

שלמה הסופר

מתי ז', 1

דברים כ"ח, ו'

אדם וחווה

משלי כ"א, כ"ג

נחמיה ח', י'

אל הרומים ח', 37

מתי ז', 7

תהילים ק"נ, ו'