מחשבות על ענווה

תהילים פ"ה, י"א

תהלים פ"ו, ה'

אל הרומים י"א, 26

גירוש מגן עדן

אל הגלטים ה', 25

מחשבות על חמלה

יעקב ה', 7

שוב – בין הקולות

ירמיהו מ"ב, ה'

אל הקולוסים ג', 12

דברים ו', ה'

מחשבות על שלווה

משפט שלמה

אל הרומים י"ג, 10

אל האפסים ה', 1