יוסף וכותנת הפסים

מחשבות על שלום

משלי י”ט, ב’

יונה הנביא

יהודה א’, 20

מחשבות על חברות

הסוד של דוד

תהלים קכ”ח, ה’

תהלים ל”ד, ט”ו

צפניה ב’, ג’

מחשבות על ענווה

תהלים פ”ו, ה’

גירוש מגן עדן

אל הגלטים ה’, 25

מחשבות על חמלה

יעקב ה’, 7