מחשבות על שלום

משלי י"ט, ב'

יונה הנביא

יהודה א', 20

מחשבות על חברות

הסוד של דוד

תהלים קכ"ח, ה'

תהלים ל"ד, ט"ו

צפניה ב', ג'

מחשבות על ענווה

תהילים פ"ה, י"א

תהלים פ"ו, ה'

אל הרומים י"א, 26

גירוש מגן עדן

אל הגלטים ה', 25

מחשבות על חמלה

יעקב ה', 7

שוב – בין הקולות

ירמיהו מ"ב, ה'