תפרגן

תצמח

תתפלל

תחיה

תשמח

תיתן

תאהב

אתה מיוחד

אמונה היא עוגן

זכינו לאהוב

עשה טוב

מה מעורר בך השראה

יוסף בבית סוהר

תהלים קכ"ח, ו'

אברהם עוד לא אבינו

יוסף וכותנת הפסים

מחשבות על שלום

משלי י"ט, ב'

יונה הנביא

יהודה א', 20

מחשבות על חברות