פרשת ראה

קהלת ד', ט'

פרשת עקב

פרשת ואתחנן

תהילים כ"ח, ז'

פרשת דברים

דרכיך

אליהו הנביא

אל האפסים ד', 32

פרשת מסעי

פרשת מטות

יוחנן ט"ז, 32

פרשת פנחס

פרשת בלק

במדבר ו', כ"ו

פרשת חוקת

שבע מנורות

תהילים קכ"ו, ה'

פרשת קרח

מרקוס ה' 36

פרשת שלח לך

יוחנן ט"ו, 16