אחזתיו

הבשורה על פי מתי פרק ט'

מכות מצרים

העם הקרוב

פרשת וזאת הברכה

הבשורה על פי מתי פרק כ'

משלי ג', י"ג

משלי י"ז, כ"ב

תהילים כ"ח, ז'

נחמיה ח', י'

פרשת ויגש

יעקב ועשו

מרים ראשי

פרשת בהעלותך

משלי ט', ח'

תהילים ל"ד, י"ט

אני רץ

הבשורה על פי מתי פרק י'

פרשת יתרו

לעולם נפלאותיך