משלי ג', י"ג

פרשת אחרי מות

תהילים כ"ח, ז'

אל הרומים ח', 37

דברים ו', ה'

מחשבות על דחייה

פרשת תולדות

הבשורה על פי מתי פרק יט'

פרשת שמות

מרים ראשי

מחשבות על תקווה

אל הגלטים ה', 25

פרשת נח

מלאכים – שי סול

יעקב א', 17

לעולם נפלאותיך

פרשת וזאת הברכה

מגדל בבל

הסוד של דוד

כולם מדברים על אלוהים