אני רץ

שיר השירים ח’, ז’

ירמיהו

פרשת שלח לך

משלי י’, י”ב

אל הגלטים ו’, 9

יעקב ועשו

השכינה (אקוסטי)

פרשת מטות

ויקרא י”ט, י”ח

תהילים ל”ד, ט”ז

מחשבות על חברות

לברוח

פרשת צו

קהלת ד’, ט’

דברים כ”ח, ו’