מחשבות על כעס

אני רץ

הבשורה על פי מתי פרק יז'

אל הרומים י"ב, 9

פרשת תזריע

משפט שלמה

משלי י"ט, ב'

אל הקולוסים א', 16-17

פרשת מקץ

שומר הנבואה

שרפים

פרשת כי תבוא

אל הגלטים ה', 25

יעקב ה', 7

תיתן

ביתי וביתך

הבשורה על פי מתי פרק ז'

צום דניאל

השכינה

במדבר ו', כ"ו