הסוד של דוד

תהלים קכ"ח, ה'

תהלים ל"ד, ט"ו

צפניה ב', ג'

מחשבות על ענווה

תהילים פ"ה, י"א

תהלים פ"ו, ה'

אל הרומים י"א, 26

גירוש מגן עדן

אל הגלטים ה', 25

מחשבות על חמלה

יעקב ה', 7

שוב – בין הקולות

ירמיהו מ"ב, ה'

אל הקולוסים ג', 12

דברים ו', ה'

מחשבות על שלווה