שבע מנורות

תהילים קכ"ו, ה'

פרשת קרח

מרקוס ה' 36

פרשת שלח לך

יוחנן ט"ו, 16

פרשת בהעלותך

פרשת נשא

פרשת במדבר

אל הקולוסים ג', 16

פרשת בחוקותי

פרשת בהר

פרשת אמור

פרשת קדושים

פרשת אחרי מות

משלי י"ז, כ"ב

פרשת מצורע

פרשת תזריע

אל הרומים י"ב, 31

השכינה (אקוסטי)