יוסף בבית סוהר

תהלים קכ”ח, ו’

מחשבות על שלום

משלי י”ט, ב’

יונה הנביא

יהודה א’, 20

הסוד של דוד

צפניה ב’, ג’

תהלים פ”ו, ה’

גירוש מגן עדן