מחשבות על חמלה

יעקב ה', 7

שוב – בין הקולות

ירמיהו מ"ב, ה'

אל הקולוסים ג', 12

דברים ו', ה'

מחשבות על שלווה

משפט שלמה

אל הרומים י"ג, 10

אל האפסים ה', 1

תהילים ל"ד, ט"ז

יוחנן ו', 63

מחשבות על התמדה

מגדל בבל

יוחנן ט"ו, 13

תהילים קכ"א, ז'