שאול והכלים

לוקס י"ח, 27

פרשת וזאת הברכה

ישעיהו כ"ו, ד'

תהילים ל"ד, ט"ו

פרשת האזינו

במדבר ו', כ"ב

פרשת וילך

פרשת ניצבים

משלי י', י"ב

פרשת כי תבוא

שלמה מדבר עם חיות

משלי ט', ח'

פרשת כי תצא

ירושלים החדשה

פרשת שופטים

קהלת ט', י"ז

פרשת ראה

קהלת ד', ט'

פרשת עקב