ספר דברים ו', ה'

קראו עוד

ויקרא פרק י"ט פסוק י"ח

קראו עוד

פרשת השבוע : פרשת וזאת הברכה

קראו עוד

פרשת השבוע : פרשת האזינו

קראו עוד

במדבר פרק ו' פסוק כ"ב.

קראו עוד

פרשת השבוע : פרשת וילך

קראו עוד

פרשת השבוע : פרשת ניצבים

קראו עוד

פרשת השבוע : פרשת כי תבוא

קראו עוד

פרשת השבוע : פרשת כי תצא

קראו עוד

פרשת השבוע : פרשת שופטים

קראו עוד

פרשת השבוע : פרשת ראה

קראו עוד

פרשת השבוע : פרשת עקב

קראו עוד

פרשת השבוע : פרשת ואתחנן

קראו עוד

פרשת השבוע : פרשת דברים

קראו עוד

פרשת השבוע : פרשת מסעי

קראו עוד

פרשת השבוע : פרשת מטות

קראו עוד

פרשת השבוע : פרשת פנחס

קראו עוד

פרשת השבוע : פרשת בשלח

קראו עוד

פרשת השבוע : פרשת בא

קראו עוד

פרשת השבוע : פרשת וארא

קראו עוד

פרשת השבוע : פרשת לך לך

קראו עוד

פרשת שבוע : פרשת נח

קראו עוד