הראשונה לטימותיאוס ד', 12

קראו עוד

השנייה לקורניתים ד', 18

קראו עוד

אל הגלטים פרק ה', פסוק 25.

קראו עוד

זכריה פרק ד' פסוק ו'.

קראו עוד

איך מתמודדים עם דחייה?

קראו עוד