כדי להשתנות ולשנות צריך התמדה ונחישות כדי להמשיך על אף מכשולים וקשיים

קראו עוד

הראשונה לתסלוניקים ה', 17

קראו עוד