הראשונה לתסלוניקים פרק ה', פסוק 18

קראו עוד

הראשונה לתסלוניקים ה', 16

קראו עוד

הראשונה לתסלוניקים ה', 17

קראו עוד