הראשונה לטימותיאוס ו', 11

קראו עוד

הראשונה לטימותיאוס ד', 12

קראו עוד