הראשונה לתסלוניקים פרק ה', פסוק 18

קראו עוד

פרשת השבוע : פרשת שלח לך

קראו עוד

פרשת השבוע : פרשת בהעלותך

קראו עוד