איגרת יוחנן הראשונה א', 5

קראו עוד

איגרת יוחנן השלישית א', 11

קראו עוד

איגרת יוחנן הראשונה ד', 8

קראו עוד