איגרת יוחנן הראשונה א', 5

קראו עוד

איגרת יוחנן השלישית א', 11

קראו עוד

הראשונה לטימותיאוס ו', 11

קראו עוד

אגרת יוחנן הראשונה ג', 18

קראו עוד

הראשונה לטימותיאוס ד', 12

קראו עוד

השיר "אהבת אלוהים" מאת דני בורוק

קראו עוד