הבשורה על פי מתי פרק ב'

ביתי וביתך

מחשבות על עצלנות

בתחנת רכבת

מחשבות על כעס

אחזתיו

מחשבות על רכילות

מחשבות על דחייה

לברוח

הבשורה על פי מתי פרק א'

פרשת וארא

פרשת ויחי

אני רץ

הבשורה על פי מתי פרק ג'

פרשת בא

הבשורה על פי מתי פרק ד'

פרשת שמות

פרשת בשלח

פרשת בראשית

הללוהו – מקדם

פרשת ויגש

פרשת וישלח

הבשורה על פי מתי פרק יד'

פרשת נשא