קהלת פרק ד' פסוק ט'.

קראו עוד

הראשונה לתסלוניקים פרק ה', פסוק 18

קראו עוד

תהילים פרק כ"ח, פסוק ז'

קראו עוד

האיגרת אל האפסים פרק ד', פסוק 32

קראו עוד

יוחנן פרק ט"ז פסוק 32

קראו עוד

איגרת יוחנן הראשונה ד', 4

קראו עוד

הבשורה על פי מרקוס ה', 36

קראו עוד

הבשורה על פי יוחנן ט"ו, 16

קראו עוד

האיגרת השנייה לקורינתים ה', 7

קראו עוד

איגרת פטרוס הראשונה ה', 7

קראו עוד

השנייה לטימותיאוס א', 7

קראו עוד

איגרת יוחנן הראשונה ד', 8

קראו עוד

הראשונה לקורינתים י"ג, 4

קראו עוד

הראשונה לתסלוניקים ה', 16

קראו עוד

הראשונה לקורינתים י"ג, 13

קראו עוד