הבשורה על פי מרקוס ה', 36

קראו עוד

הבשורה על פי יוחנן ט"ו, 16

קראו עוד

האיגרת השנייה לקורינתים ה', 7

קראו עוד

איגרת פטרוס הראשונה ה', 7

קראו עוד

השנייה לטימותיאוס א', 7

קראו עוד

איגרת יוחנן הראשונה ד', 8

קראו עוד

הראשונה לקורינתים י"ג, 4

קראו עוד

הראשונה לתסלוניקים ה', 16

קראו עוד

הראשונה לקורינתים י"ג, 13

קראו עוד

הראשונה לקורינתים ט"ז, 14

קראו עוד