אני רץ

אחזתיו

ביתי וביתך

אם היו לי תשובות

אתה מולך

דרכיך

שומר הנבואה

לברוח

בתחנת רכבת

כולם מדברים על אלוהים

שבע מנורות

ירושלים החדשה

אלוהים

אלף נערות

ירמיהו

בית המלך

באנו לפניך

לא גבה ליבי

איך יאמינו

מי כמוך

השכינה

השכינה (אקוסטי)

לא תוותר

גן הסודות