אחזתיו

איך יאמינו

אלוהים

אלף נערות

אם היו לי תשובות

אני רץ

אתה מולך

באנו לפניך

בית המלך

ביתי וביתך

בתחנת רכבת

גן הסודות

דרכיך

האם לא תבכה

הבוטחים באדני

העם הקרוב

השכינה

השכינה (אקוסטי)

ירושלים החדשה

ירמיהו

כולם מדברים על אלוהים

לא גבה ליבי

לא תוותר

לברוח