שבע מנורות

אתה מולך

דרכיך

אני רץ

ביתי וביתך

שומר הנבואה

ירושלים החדשה

השכינה (אקוסטי)

לא גבה ליבי

מעוז חיי

הבוטחים באדני

אלוהים

לא תוותר

לעולם נפלאותיך

העם הקרוב

השכינה

באנו לפניך

האם לא תבכה

מי כמוך

איך יאמינו

מדהים

ירמיהו

גן הסודות

אלף נערות