באנו לפניך

אחזתיו

גן הסודות

השכינה

לברוח

ירמיהו

העם הקרוב

אתה מולך

מדהים

לעולם נפלאותיך

אם היו לי תשובות

איך יאמינו

מעוז חיי

ביתי וביתך

מי כמוך

לא גבה ליבי

שומר הנבואה

האם לא תבכה

השכינה (אקוסטי)

אני רץ

כולם מדברים על אלוהים

לא תוותר

שרפים

שבע מנורות