ירושלים החדשה

דרכיך

שבע מנורות

השכינה (אקוסטי)

לא גבה ליבי

מעוז חיי

הבוטחים באדני

אלוהים

לא תוותר

לעולם נפלאותיך

העם הקרוב

השכינה

באנו לפניך

האם לא תבכה

מי כמוך

איך יאמינו

מדהים

ירמיהו

גן הסודות

אלף נערות

מרים ראשי

בית המלך

שרפים

אני רץ