פרשת חוקת

לפעמים הדברים שבעינינו נתפסים כאות לבושה והשפלה מעידים על מקור כח מאלוהים… ממש כמו בכתובים – גם היום!

שבוע שבוע: פרשת חוקת

הפקה של ViewThis.com
הפקה בפועל: סילואטה

תסריט: טל גיניס
בימוי: יותם שש
איור: גיא פריינטה
עריכה: יותם שש
קריינות: שחר ורונר

הלחנת המוזיקה לפתיח: חן דואק

מפיק בפועל: עמרי רוט

במדבר, י"ט, א' – כ"ב, א'