השנייה לטימותיאוס א', 7

רגע של השראה - השנייה לטימותיאוס א', 7