ביתי וביתך

ביתי וביתך
מילים, לחן ושירה: ירון ירחמיאל צ'רניאק

הפקה של ViewThis.com
הפקה בפועל: סינמגאט
בימוי, צילום ועריכה: סינמגאט

אהוב יקר,
לא ארפה מרסיסי הזיכרון
שבלבי השארת,
את שמי באוזניי לחשת.
אהוב יקר,
כמה זמן נותר לחכות
עד שאראה פניך,
עד שאהיה לצדך ולא אראה צער עוד.

בין חומות הייאוש, שמע פרי תפילותיי
אז אדע, גם אחוש, את קולך אשמע.
אז אמצא את משעול האמון,
אל ביתי וביתך.