איגרת יוחנן הראשונה א', 5

Read more

איגרת יוחנן השלישית א', 11

Read more

ראשונה לתסלוניקים ה', 18

Read more

הראשונה לטימותיאוס ו', 11

Read more

השנייה לטימותיאוס א', 1

Read more

אגרת יוחנן הראשונה ג', 18

Read more

הראשונה לטימותיאוס ד', 12

Read more