ספר ישעיהו פרק כ"ו פסוק ד'

Read more

ספר תהילים פרק ל"ד פסוק ט"ו

Read more