תהילים פרק ק"נ פסוק ו'

Read more

תהילים פרק קי"ג פסוק ב'

Read more