הראשונה לטימותיאוס ו', 11

Read more

האיגרת אל הקולוסים פרק ג', פסוק 13

Read more

הראשונה לקורינתים י"ג, 4

Read more