זכריה פרק ד' פסוק ו'.

Read more

איגרת יוחנן השלישית א', 11

Read more

אל הרומים פרק ח', פסוק 37

Read more

מתי פרק ז' פסוק 7

Read more

תהילים פרק ק"נ פסוק ו'

Read more

תהילים פרק קי"ג פסוק ב'

Read more

ויקרא פרק י"ט פסוק י"ח

Read more

הבשורה על פי לוקס פרק י"ח פסוק 27

Read more

ספר ישעיהו פרק כ"ו פסוק ד'

Read more

ספר תהילים פרק ל"ד פסוק ט"ו

Read more

איגרת יוחנן הראשונה פרק ד' פסוק 18.

Read more

במדבר פרק ו' פסוק כ"ב.

Read more