כדי להשתנות ולשנות צריך התמדה ונחישות כדי להמשיך על אף מכשולים וקשיים

Read more

הראשונה לתסלוניקים ה', 17

Read more