הראשונה לתסלוניקים פרק ה', פסוק 18

Read more

הראשונה לתסלוניקים ה', 16

Read more

הראשונה לתסלוניקים ה', 17

Read more