הראשונה לקורינתים י"ג, 4

קראו עוד

הראשונה לקורינתים י"ג, 13

קראו עוד

הראשונה לקורינתים ט"ז, 14

קראו עוד