הראשונה לקורינתים י"ג, 4

Read more

הראשונה לקורינתים י"ג, 13

Read more

הראשונה לקורינתים ט"ז, 14

Read more