אגרת יוחנן הראשונה ג', 18

Read more

איגרת יוחנן הראשונה פרק ד' פסוק 18.

Read more