אגרת יוחנן הראשונה ג', 18

קראו עוד

ספר דברים ו', ה'

קראו עוד

רגע של חיוך - משפט שלמה

קראו עוד

הראשונה לטימותיאוס ד', 12

קראו עוד

רגע של חיוך - מגדל בבל

קראו עוד

רגע של חיוך - דוד וגולית

קראו עוד

השנייה לקורניתים ד', 18

קראו עוד

אל הגלטים פרק ה', פסוק 25.

קראו עוד

זכריה פרק ד' פסוק ו'.

קראו עוד

רגע של חיוך - שלמה הסופר

קראו עוד

איגרת יוחנן השלישית א', 11

קראו עוד

רגע של חיוך - אדם וחווה

קראו עוד