רגע של חיוך - דוד וגולית

קראו עוד

השנייה לקורניתים ד', 18

קראו עוד

אל הגלטים פרק ה', פסוק 25.

קראו עוד

זכריה פרק ד' פסוק ו'.

קראו עוד

רגע של חיוך - שלמה הסופר

קראו עוד

איגרת יוחנן השלישית א', 11

קראו עוד

רגע של חיוך - אדם וחווה

קראו עוד

אל הרומים פרק ח', פסוק 37

קראו עוד

מתי פרק ז' פסוק 7

קראו עוד

תהילים פרק ק"נ פסוק ו'

קראו עוד

רגע של חיוך - יעקב - השף הבא

קראו עוד

תהילים פרק קי"ג פסוק ב'

קראו עוד

רגע של חיוך - שאול והכלים

קראו עוד

במדבר פרק ו' פסוק כ"ב.

קראו עוד

רגע של חיוך - שלמה מדבר עם חיות

קראו עוד

רגע של חיוך - אליהו הנביא

קראו עוד