איגרת יוחנן הראשונה א', 5

Read more

איגרת יוחנן השלישית א', 11

Read more

הראשונה לטימותיאוס ו', 11

Read more

הראשונה לטימותיאוס ד', 12

Read more