הראשונה לטימותיאוס ו', 11

קראו עוד

השנייה לטימותיאוס א', 1

קראו עוד

אגרת יוחנן הראשונה ג', 18

קראו עוד

ספר דברים ו', ה'

קראו עוד

הראשונה לטימותיאוס ד', 12

קראו עוד

תהילים פרק כ"ח, פסוק ז'

קראו עוד

הבשורה על פי מרקוס ה', 36

קראו עוד