הבשורה על פי לוקס פרק י"ח פסוק 27

Read more

ספר ישעיהו פרק כ"ו פסוק ד'

Read more