איגרת יוחנן הראשונה א', 5

Read more

איגרת יוחנן השלישית א', 11

Read more

ראשונה לתסלוניקים ה', 18

Read more

הראשונה לטימותיאוס ו', 11

Read more

השנייה לטימותיאוס א', 1

Read more

אגרת יוחנן הראשונה ג', 18

Read more

הראשונה לטימותיאוס ד', 12

Read more

קהלת פרק ד' פסוק ט'.

Read more

הראשונה לתסלוניקים פרק ה', פסוק 18

Read more

תהילים פרק כ"ח, פסוק ז'

Read more