הראשונה לטימותיאוס ו', 11

קראו עוד

השנייה לטימותיאוס א', 1

קראו עוד

אגרת יוחנן הראשונה ג', 18

קראו עוד

ספר דברים ו', ה'

קראו עוד

הראשונה לטימותיאוס ד', 12

קראו עוד

קהלת פרק ד' פסוק ט'.

קראו עוד

הראשונה לתסלוניקים פרק ה', פסוק 18

קראו עוד

תהילים פרק כ"ח, פסוק ז'

קראו עוד

הבשורה על פי מרקוס ה', 36

קראו עוד

הבשורה על פי יוחנן ט"ו, 16

קראו עוד

האיגרת השנייה לקורינתים ה', 7

קראו עוד

הראשונה לקורינתים י"ג, 13

קראו עוד

פרשת השבוע : פרשת חיי שרה

קראו עוד

פרשת השבוע : פרשת לך לך

קראו עוד