איגרת יוחנן הראשונה א', 5

Read more

איגרת יוחנן השלישית א', 11

Read more

הראשונה לטימותיאוס ו', 11

Read more

הראשונה לטימותיאוס ד', 12

Read more

קהלת פרק ד' פסוק ט'.

Read more

הראשונה לתסלוניקים פרק ה', פסוק 18

Read more