איגרת יוחנן הראשונה א', 5

Read more

איגרת יוחנן השלישית א', 11

Read more

איגרת יוחנן הראשונה ד', 8

Read more