איגרת יוחנן הראשונה א', 5

Read more

איגרת יוחנן השלישית א', 11

Read more

הראשונה לטימותיאוס ו', 11

Read more

הראשונה לטימותיאוס ד', 12

Read more

השיר "אהבת אלוהים" מאת דני בורוק

Read more