איגרת יוחנן הראשונה א', 5

Read more

איגרת יוחנן השלישית א', 11

Read more

ראשונה לתסלוניקים ה', 18

Read more

הראשונה לטימותיאוס ו', 11

Read more

השנייה לטימותיאוס א', 1

Read more

אגרת יוחנן הראשונה ג', 18

Read more

הראשונה לטימותיאוס ד', 12

Read more

השיר "אהבת אלוהים" מאת דני בורוק

Read more

הקליפ של השיר "בתחנת רכבת" מתוך האלבום "נתיב ישראלי"

Read more