הראשונה לטימותיאוס ו', 11

Read more

הראשונה לטימותיאוס ד', 12

Read more

אל הרומים פרק ח', פסוק 37

Read more

מתי פרק ז' פסוק 7

Read more

תהילים פרק ק"נ פסוק ו'

Read more

תהילים פרק קי"ג פסוק ב'

Read more

ויקרא פרק י"ט פסוק י"ח

Read more

איגרת יוחנן הראשונה פרק ד' פסוק 18.

Read more

במדבר פרק ו' פסוק כ"ב.

Read more

משלי פרק י' פסוק י"ב.

Read more

משלי פרק ט' פסוק ח'.

Read more

האיגרת אל הקולוסים פרק ג', פסוק 13

Read more

האיגרת אל האפסים פרק ד', פסוק 32

Read more

יוחנן פרק ט"ז פסוק 32

Read more