רגע של חיוך - גירוש מגן עדן

קראו עוד

רגע של חיוך - הסתדרות הנשים של שלמה

קראו עוד

הראשונה לטימותיאוס ו', 11

קראו עוד

השנייה לטימותיאוס א', 1

קראו עוד

אגרת יוחנן הראשונה ג', 18

קראו עוד

ספר דברים ו', ה'

קראו עוד

רגע של חיוך - משפט שלמה

קראו עוד

הראשונה לטימותיאוס ד', 12

קראו עוד

רגע של חיוך - מגדל בבל

קראו עוד

רגע של חיוך - דוד וגולית

קראו עוד