תהילים פ”ה, י”א

תהילים פ”ה, י”א

פסוק מתוך ספר תהלים ,פרק פ”ה, פסוק י”א.

חסד-ואמת נפגשו צדק ושלום נשקו.

תמונה : Shutterstock

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>