ירמיהו מ”ב, ה’

ירמיהו מ”ב, ה’

פסוק מתוך ספר ירמיהו פרק מ”ב, פסוק ה’.

ה’ בנו לעד אמת ונאמן.

תמונה : Shutterstock

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>