הראשונה לתסלוניקים ה’, 18

הראשונה לתסלוניקים ה’, 18

פסוק מתוך האגרת הראשונה לתסלוניקים פרק ה’.
הודו על כל דבר.

תמונה : Shutterstock

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>